Haberler

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI 2024

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL KARARI 2024

Pazarspor Kulübü Yönetim Kurulu 13.06.2024 tarihinde Hüseyin Yangın’ın Başkanlığında Toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 

Pazarspor Kulübü Derneği Genel Kurulunun Başkan ve Yönetim Kurulu seçimi için olağanüstü toplantıya çağrılmasına.

 

Olağanüstü genel kurul toplantısı 13.07.2024 tarihinde Pazarspor Deniz Konak Otel Viya Teras salonunda saat 12.00’da yapılmasına. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 20.07.2024 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem ile toplanmasına, gündemin kulüp internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Gündem:

 

1- Açılış, Yoklama

 

2- Divan Heyeti Teşkili 

 

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

 

4- Yönetim Kurulu çalışma raporu okunması, müzakeresi ve ibrası

 

5- 2023-2024 dönemine ait Yönetim Kurulu bilanço ve denetleme kurulu raporlarının okunması, müzakeresi ve ibrası.

 

6- 20.07.2024 – 21.06.2025 arası tahmini bütçenin okunması

 

7- Tüzük Değişiklikleri

 

8- Disiplin Kurulu kararlarının onanması.

 

9- Başkan, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek üyelerin seçimi

 

 10- Dilek ve temenniler

 

11- Kapanış

 

13.06.2024

Puan Durumu

Haberler Reklam Alanı (3)