PAZARSPOR KULÜBÜ GENEL KURUL İLANI

by Gökhan Telatar
135 okuma

Pazarspor olağan kongresi 6 Haziran da yapılacak.

Pazarspor yönetim kurlunun 04.05.2017 tarihinde aldığı karar doğrultusunda Pazarspor olağan genel kurulu 06.06.2017 tarihinde Pazarspor Deniz Konak Otel Viya Teras Salonunda saat 18.00’da yapılacaktır. Yeterli Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 13.06.2017 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmak sızın yapılacaktır. Tüm genel kurul üyelerimize ilanen duyurulur.

Kongre Gündemi

1-Açılış

2-Yoklama

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Divan Heyeti Teşkili

5-Yönetim Kurulu çalışma raporu okunması

6-2014-2016, 2016-2017 Yönetim Kurulu Bilanço ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve İbrası

7-2017-2018 , 2018-2019 tahmini bütçe okunup müzakeresi ve İbrası

8-Asil ve yedek Yönetim Kurulu, Denetleme kurulları seçimi.

9-Tüzük Değişiklikleri

10-Dilek ve Temenniler

11-Kapanış

 

     PAZARSPOR YÖNETİM KURULU

You may also like

Leave a Comment