PAZARSPOR KULÜBÜ GENEL KURUL İLANI

Pazarspor kulübü Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Haziran ayında yapılacak.

Pazarspor Kulübü Yönetim Kurulu 06.05.2019 tarihinde Hüseyin Yangın Başkanlığın da Toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Pazarspor kulübünün oğlan
genel kurulunun 09.06.2019 tarihinde Pazarspor Deniz Konak Otel Viya Teras salonunda
saat 12.00’da yapılacaktır. Yeterli Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 16.06.2019
tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmak sızın yapılacaktır.

Gündem

1-Açılış

2-Yoklama

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Divan Heyeti Teşkili

5-Yönetim Kurulu çalışma raporu
okunması

6-Yönetim Kurulu bilanço ve
denetleme kurulu raporlarının okunması ve İbrası

7-2019-2020, 2021-2022 tahmini
bütçe okunup müzakeresi ve ibrası

8-Asil ve yedek Yönetim Kurulu,
denetleme kurulları seçimi.

9-Dilek ve temenniler

10-Kapanış