OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

by Gökhan Telatar
169 okuma

09.12.2018 Tarihinde toplanan Yönetim kurulumuz Başkan’ımız Hüseyin Yangın’ın talebi doğrultusunda aldığı karar neticesinde Pazarspor Genel Kurulunu olağan üstü toplama kararı aldı. Yapılan toplantı sonucunda alınan karar ve olağan üstü toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur. Tüm üyelerimize ilanen duyrulur ve katılımları rica olunur.

Pazarspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu 09.12.2018 tarihinde Hüseyin Yangın Başkanlığın da toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Pazarspor Kulübü Derneği Genel Kurulunun olağan üstü toplanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Olağan üstü genel kurul toplantısı 06.01.2019 tarihinde Pazarspor Deniz Konak Otel Viya Teras salonunda saat 12.00’da yapılacaktır. Yeterli çoğunluğun sağlanmaması halinde ise 13.01.2019 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem

1-Açılış

2-Yoklama

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Divan Heyeti Teşkili

5-Yönetim Kurulu çalışma raporu okunması

6-2017-2018, 2018-2019 Yönetim Kurulu bilanço ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve ibrası

7.13.01.2019 – 21.06.2019 arası tahmini bütçenin okunması

8-Asil ve yedek Yönetim Kurulu, denetleme kurulları seçimi.

9-Dilek ve temenniler

10-Kapanış

 

TARİH: 16.12.2018

You may also like

Leave a Comment