OLAĞAN GENEL KURUL İLAN DUYURUSU

by Gökhan Telatar
342 okuma

Kulübümüz Olağan Genel kurulu 20 Haziran 2021 tarihinde yapılacaktır.

Pazarspor Kulübü Yönetim Kurulu 14.05.2021 tarihinde Mustafa Taşkın Başkanlığın da Toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Pazarspor kulübünün oğlan genel kurulunun 20.06.2021 tarihinde Pazarspor Deniz Konak Otel Viya Teras salonunda saat 12.00’da yapılacaktır. Yeterli Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 27.06.2021 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmak sızın yapılacaktır.

Gündem

1-Açılış

2-Yoklama

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Divan Heyeti Teşkili

5-Yönetim Kurulu çalışma raporu okunması

6-Yönetim Kurulu bilanço ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve İbrası

7-2021-2022, 2022-2023 tahmini bütçe okunup müzakeresi ve ibrası

8-Asil ve yedek Yönetim Kurulu, denetleme kurulları seçimi.

9-Dilek ve temenniler

10-Kapanış

 

Üye listeleri ve borç bilgileri kulüp tesislerinde askıya alınmış olup, gerekli bilgiler kulüp müdüriyetinden de alına bilir.

You may also like