GENEL KURUL ÜYELERİMİZE DUYURULUR

by Gökhan Telatar
222 okuma

Yönetim kurulumuzun 09.12.2018 tarihinde aldığı karar doğrultusunda Olağan Üstü Genel kurulumuz. 06.01.2019 Pazar günü yapılacaktır.

Sezonun ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kalması ve yeni yönetimin bu sürede çalışmalarını sorunsuz yapa bilmesi için ikinci oturuma bırakmadan ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanıp olağan üstü genel kurul toplantısının gerçekleşmesi beklenmektedir. İlk oturumda Olağan üstü Genel Kurul toplantısının yapılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır, üyelerimizinde 06.01.2019 tarihindeki toplantıya katılmaları rica olunur.

Ayrıca 2017 yılındaki olağan genel kurulda tüzük değişikliği yapılmış olup, ilgili madde gereği kongrelerimizde Başkanlığa aday olacak olan Genel Kurul üyelemizin 7 gün öncesinde kulüp müdürlüğüne aday olacağına dair dilekçesini vermesi gerekmektedir.

Olağan üstü genel kurul toplantısı 06.01.2019 tarihinde Pazarspor Deniz Konak Otel Viya Teras salonunda saat 12.00’da yapılacaktır. Yeterli çoğunluğun sağlanmaması halinde ise 13.01.2019 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Gündem

1-Açılış

2-Yoklama

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Divan Heyeti Teşkili

5-Yönetim Kurulu çalışma raporu okunması

6-2017-2018, 2018-2019 Yönetim Kurulu bilanço ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve ibrası

7.13.01.2019 – 21.06.2019 arası tahmini bütçenin okunması

8-Asil ve yedek Yönetim Kurulu, denetleme kurulları seçimi.

9-Dilek ve temenniler

10-Kapanış

 

You may also like

Leave a Comment